Praktijk voor beeldende begeleiding

Welkom bij Karin Brandt

Praktijk voor beeldende begeleiding

Begeleidingspraktijk Karin Brandt

In de laatste fase van het leven kunnen woorden tekort schieten of soms juist teveel zijn. Als gevoelens en gedachtes niet in taal te vangen zijn, kan Beeldende begeleiding gasten van het hospice andere mogelijkheden aanreiken om zich te uiten. Dat kan een gevoel van rust en ruimte geven en bijdragen aan het kunnen ervaren van verbinding met zichzelf en met anderen.

Vanaf 2011 verzorg ik Beeldende begeleiding in de hospicezorg. Kernwoorden voor mij als begeleider zijn: het aanreiken van de Beeldende begeleiding als mogelijkheid, afstemmen en aansluiten bij de mensen die ik ontmoet, present aanwezig zijn, meebewegen, faciliteren, bescheidenheid, zorgvuldigheid.

Ik maak sinds 2017 onderdeel uit van de zorg in Hospice Het Vliethuys in Voorburg. Van 2011 tot 2017 was ik onderdeel van het multidisciplinaire team van Palliatief Centrum Laurens Cadenza (Rotterdam), van 2015 tot najaar 2022 was ik betrokken bij Hospice en VPTZ Delft, van voorjaar 2020 tot december 2022 bij Hospice Wassenaar.

 

Mijn boeken over Beeldende begeleiding

Naast mijn werk als Beeldend begeleider draag ik met veel liefde het vak uit. Ik schrijf artikelen in vakbladen en heb twee boeken gepubliceerd: ‘Beeldende begeleiding in de laatste levensfase. Als woorden tekortschieten‘, met een voorwoord van Marinus van den Berg. En ‘Een luchtballon zonder koord. Verhalen over Beeldende begeleiding van mensen in een hospice’, met een voorwoord van Sander de Hosson.