Praktijk voor beeldende begeleiding
Over Karin Brandt

Wie ben ik

Na afronding van mijn Bachelor of Social Work (CMV) en de Post Bachelor Communicatietrainer heb ik als zelfstandig gevestigd communicatietrainer gewerkt in de gezondheidszorg, de dienstverlening en met kader van patiëntenverenigingen.

Na afronding van de Voortgezette Opleiding Supervisie en Coaching werd ik tevens actief als zelfstandig gevestigd supervisor. Tijdens mijn opleiding Kunstzinnig Dynamisch Coachen en Counselen ontdekte ik de zachte kracht van creatieve expressie voor de begeleiding van cliënten.

Beeldende begeleiding

Sinds 2009 richt ik me op het begeleiden van mensen in de laatste fase van het leven. Vanaf 2011 verzorg ik beeldende begeleiding binnen de hospicezorg. Momenteel ben ik als zelfstandig gevestigd beeldend begeleider verbonden aan hospice Het Vliethuys in Voorburg. In samenwerking met de leden van het team, begeleid ik de gasten van dit hospice en hun naasten.

Landelijke ontwikkeling Beeldende begeleiding

In 2015 was ik namens Leerhuizen Palliatieve Zorg projectleider van het project “Beeldende begeleiding van palliatieve patiënten en hun naasten in het hospice”. Mede dankzij subsidie van KWF Kankerbestrijding hebben we in acht hospices beeldende begeleiding kunnen implementeren. Het projectjaar heeft landelijk een ontwikkeling in gang gezet. Het ‘Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase’ is opgericht in 2016. Hoewel Beeldende begeleiding een nog relatief  nieuwe vorm van begeleiding is binnen de palliatieve terminale zorg, is het momenteel in een groeiend aantal hospices een mogelijkheid voor gasten/bewoners en hun naasten.

Training en coaching van aspirant Beeldend begeleiders

Beeldende begeleiding van mensen in de laatste levensfase vraagt om verfijnd afstemmen en verfijnd hanteren van je begeleidende vaardigheden en deskundigheid .

Momenteel verzorg ik samen met mijn collega Hilda Metselaar en in samenwerking met het Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase de trainingen en scholingen voor (beeldend) professionals. Vanaf januari 2024 zal mijn collega Carlien van Geffen Hilda Metselaar gaan vervangen.

Mijn missie

‘Groot lijden is nooit plaatselijk. Het neemt alles in beslag en laat weinig anders de ruimte. (…) Daarom is één van de eerste opgaven voor de zorggever om onder die bezettingsmacht wat leven vandaan te (helpen) halen, ruimte te maken voor andere dingen dan het lijden en er zorg voor te dragen dat die opnieuw veroverde ruimte gevuld kan worden met wat zacht is, zinvol, rustgevend, afleidend, troostend’ zegt Andries Baart in Presentie en palliatieve zorg (2007). Deze woorden zijn voor mij een bron van inspiratie.

Beeldende begeleiding gaat in essentie om het faciliteren van momenten van vervulling, verbinding en verwondering. Momenten van schoonheid, ontroering en troost. Ik hoop als Beeldend begeleider bij te dragen aan het maken van een open ruimte die gasten op eigen wijze kunnen vullen met datgene wat ze goed doet.

Ik heb na mijn opleiding vele verdiepende scholingen gevolgd op het gebied van afscheid, verlies en rouw, maar ik ben het meest  ‘geschoold’ door alle mensen die ik heb ontmoet in de hospices. Ik ben intens dankbaar voor deze ontmoetingen. Dat ik deze mensen nabij heb mogen zijn en heb mogen begeleiden heeft me gevormd als mens en als Beeldend begeleider.