Praktijk voor beeldende begeleiding

Beeldende begeleiding in de hospicezorg

Individueel leertraject voor beeldend professionals

Je verbinden met een nieuw vakgebied

Ben je een beeldend professional en ben je recent begonnen als beeldend begeleider in een hospice? Of ga je daar op korte termijn starten? En heb je tot nu toe geen ervaring in het uitoefenen van jouw vak in de palliatieve terminale zorg?

Het aanreiken van Beeldende begeleiding in de kostbare en kwetsbare tijd van de laatste levensfase verlangt een houding van bescheidenheid, rust en dienstbaarheid, zowel in de wijze waarop je het beeldende aspect hanteert als in de wijze waarop je het emotionele proces begeleidt.

Beeldende begeleiding is een benadering, geen methode. De grondhouding van de begeleider is de essentie van deze benadering: het verfijnd afstemmen op de stervende mens. Aftasten wat iemand zelf als fijn en waardevol ervaart en hoe je daar – wellicht – vanuit ‘het beeldende’ recht aan kunt doen.

Dit individuele leertraject bestaat uit tien sessies (live of (deels) via Zoom). Gedurende het leertraject zul je je steeds meer gaan verbinden met dit, voor jou, nieuwe vakgebied. Je krijgt zicht op de specifieke manier van werken van de Beeldende begeleiding en je leert wat het van jou als beeldend professional vraagt om Beeldende begeleiding binnen de hospicezorg te kunnen verzorgen. Je krijgt informatie. We onderzoeken en bespreken praktijksituaties. Ik vraag je te reflecteren op belangrijke thema’s die samenhangen met het werken binnen de palliatieve terminale zorg. Je brengt een bezoek aan een hospice, je interviewt een beeldend begeleider van het Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase. Door middel van thuiswerkopdrachten (schrijven van verslagen, lezen van literatuur, praktijkopdrachten) breng je nog meer verdieping aan.

De kunst van het meebewegen

In een hospice verblijven mensen die ernstig en ongeneeslijk ziek zijn. Ze zijn in de laatste fase van hun leven en deze periode staat in het licht van het naderend sterven. Het beeldende aspect kan op eigen wijze van betekenis zijn in het afscheid van het leven en van dierbare naasten. Beeldende begeleiding in de laatste levensfase verlangt van de beeldend therapeut/coach een ‘wending’ te maken van het eigen vak naar een nieuw vak. Het geven van beeldende therapie / coaching is in een hospice niet meer aan de orde. De leidraad van Beeldende begeleiding is: zorgvuldig afstemmen op de stervende mens. Als begeleider niet een spoor uitzetten, maar invoegen in het spoor van de ander. Volgen, faciliteren, aansluiten bij het verlangen van de mensen die je ontmoet.

Het leertraject is ‘op maat’. Afhankelijk van jouw leervragen kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

Onderwerpen

  • Wat houdt palliatieve terminale zorg in en vanuit welke visie wordt deze zorg gegeven?
  • Wat is een hospice? Hoe wordt er gewerkt in een hospice?
  • Waar gaat Beeldende begeleiding in de laatste levensfase om? Wat kan het inhouden?
  • Beeldende begeleiding als onderdeel van zingevende zorg. Het perspectief van betekenis.
  • Wat vraagt Beeldende begeleiding van jou als beeldend professional? Het maken van een wending.
  • Grondhouding als bedding: Professionele nabijheid, presentie, vertragen, werken vanuit niet-weten.
  • Autobiografische competentie. Hoe kijk jij naar sterven? Op welke wijze raakt dit thema jou? Hoe kun je je tot het sterven verhouden?
  • Eigen leervragen

Dit individuele leertraject van 10 sessies voor kunstzinnig therapeuten, vak therapeuten beeldend, kunstzinnig coaches of professionals met een andere relevante beeldende opleiding wordt georganiseerd i.s.m. collega’s van het Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase. De scholing is bedoeld voor mensen die net gestart zijn, of binnenkort gaan starten, als beeldend begeleider in de palliatieve terminale zorg.

Praktische informatie

Het leertraject kan ieder moment starten. In overleg spreken we de data en de tijdstippen af. Het is voor je leerproces aan te raden tussen de sessies een periode van minimaal twee weken en maximaal vier weken in te plannen. Het traject bestaat uit tien sessies van twee uur.

Je bent van harte welkom in mijn praktijk in Heemstede, waar we elkaar kunnen ontmoeten, maar als het je voorkeur heeft om (deels) af te spreken via Zoom is dat ook mogelijk.

Benodigde uren voor huiswerk ter voorbereiding: per sessie gemiddeld 2 uur.

De kosten zijn € 1200 *

*inclusief boek ‘Beeldende begeleiding in de laatste levensfase, als woorden tekort schieten’ van Karin Brandt en de bijbehorende reader.

Aanmelden of vragen over het individuele leertraject?

Wil je je aanmelden of heb je vragen, vul dan onderstaand formulier in.

  • Hidden