Praktijk voor beeldende begeleiding

Mijn boeken

Over Beeldende begeleiding in de laatste levensfase

Boeken over beeldende begeleiding

Ik heb twee boeken gepubliceerd over Beeldende begeleiding als onderdeel van de palliatieve terminale zorgverlening. De informatie die u hierin vindt, is geworteld in de praktijk van de afgelopen jaren in vele hospices.

 

Beeldende begeleiding in de laatste levensfase

Als woorden tekortschieten

In mijn eerste boek ‘Beeldende begeleiding in de laatste levensfase, als woorden tekort schieten’ vindt u achtergrondinformatie over de werkwijze van Beeldende begeleiding, voorbeelden uit de praktijk en uitspraken hoe mensen Beeldende begeleiding hebben ervaren. U leest in drie interviews met nabestaanden hoe zij terugkijken op de Beeldende begeleiding samen met hun dierbare. Managers, coördinatoren en een directeur van hospices vertellen wat het inbedden van Beeldende begeleiding toe heeft gevoegd in hun hospice en wat het bijdraagt aan goede zorg. Ook vindt u informatie over organisatorische voorwaarden om Beeldende begeleiding succesvol in te bedden in uw hospice. Verkrijgbaar via de boekhandel of webwinkels: ISBN 978 90 829134 08
Boekrecensie: Landelijk Expertisecentrum Sterven

Marinus van den Berg (geestelijk verzorger, auteur, spreker) schrijft in het voorwoord: “Dit boek is een verademing in deze tijd waarin de markt-taal, die spreekt over klanten en productiecijfers, de overheersende taal dreigt te worden. Sterven is mensenwerk.”

Een luchtballon zonder koord

Verhalen over Beeldende begeleiding van mensen in een hospice

Mijn tweede boek: ‘Een luchtballon zonder koord. Verhalen over Beeldende begeleiding van mensen in een hospice’ begint met een voorwoord van Sander de Hosson. In dit boek krijgt u vanuit verschillende invalshoeken inzicht in Beeldende begeleiding en de waarde ervan voor mensen in de laatste fase van hun leven. De kern van dit boek bestaat uit verhalen uit de praktijk. De verhalen worden vergezeld van foto’s van Anja Barendrecht en reflecties van werkers in de palliatieve terminale zorg. Zij laten vanuit hun eigen discipline licht schijnen over de betekenis van Beeldende begeleiding in de periode richting het levenseinde. Tevens vindt u teksten van Marinus van den Berg en een aantal paragrafen over de essentie van het vak Beeldende begeleiding. Verkrijgbaar via de boekhandel of webwinkels: ISBN 978 90 829134 15

Sander de Hosson (longarts, spreker, auteur) schrijft in het voorwoord: “Dit boek laat zien dat deze begeleiding in het traject dat mensen in de laatste fase van hun leven afleggen, heel waardevol kan zijn. Ik hoop dat deze vorm van begeleiding een brede weg naar de zorg vindt.”

Een radertje in het geheel

In beide boeken haal ik specifiek de bijdrage van Beeldende begeleiding in de laatste fase van het leven naar voren, maar de verhalen van de gasten en hun naasten staan natuurlijk in een bredere context.

De context van de kundige en warme zorg van het gehele team in samenwerking met de vrijwilligers. Met elkaar dragen we er zorg voor dat gasten zoveel als mogelijk kwaliteit van leven kunnen ervaren. Iedereen die zich inzet voor het hospice draagt hier op eigen wijze aan bij. En dan is er de nog bredere context van het leven en het levensverhaal van de gasten en hun naasten. In dit alles is Beeldende begeleiding een radertje dat op eigen wijze ruimte en verzachting kan geven in de laatste fase van het leven.

– Bekijk de preview van ‘Beeldende begeleiding in de laatste levensfase
– Bekijk de preview van ‘Een luchtballon zonder koord