Praktijk voor beeldende begeleiding

Tweedaagse Masterclass

Voor beeldende-begeleidende professionals

Masterclass 'Beeldende begeleiding in de laatste levensfase'

Ben je een beeldende-begeleidende professional en ben je sinds kort werkzaam in de hospicezorg of belangstellend daar in de nabije toekomst te gaan werken? En heb je vragen hoe je je beeldende vak uit kunt oefenen in de palliatieve terminale zorg? Deze tweedaagse Masterclass geeft je informatie en handreikingen over het werken in deze specifieke setting.

Beeldende begeleiding van mensen in de laatste levensfase en hun naasten vraagt om zorgvuldige afstemming en verfijnd hanteren van je vaardigheden en deskundigheid als beeldende professional. De context van het hospice vraagt om anders kijken, anders denken en anders handelen. Het is noodzakelijk je als beeldende professional te bezinnen op de verschillen tussen beeldend werken in een curatieve en een palliatieve setting om daarna, vanuit jouw eigen beroepsachtergrond, invulling te kunnen geven aan Beeldende begeleiding.

Drie types competenties

De rode draad in de Masterclass is het gaan maken van een “ombuiging” van je eigen vak naar het gebied van Beeldende begeleiding. Een boeiend proces waarin reflectie op het eigen handelen een grote rol speelt.

De Masterclass richt zich op drie types competenties:

  • Vakinhoudelijke: om de “ombuiging” vanuit je eigen beroepsachtergrond richting Beeldende begeleiding te kunnen maken.
  • Autobiografische: bewust zijn hoe jouw levensverhaal mee “zingt” in het werken met mensen in de laatste levensfase
  • Praktische: hoe leg je contact met een hospice en presenteer je jezelf als beeldend begeleider?

Werkvormen: theorieoverdracht, reflectieopdrachten: individueel, plenair en in kleine groepen, beeldende oefeningen, casuïstiek besprekingen, rollenspelen.

Deze Masterclass voor kunstzinnig therapeuten, vak therapeuten beeldend, kunstzinnig coaches of professionals met een andere relevante begeleidende-beeldende opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg en Anne Wijkhuys.

Data komende masterclass

De eerstkomende Masterclass is op 8 en 15 mei 2020. Voor deze Masterclass hebben zich al een aantal mensen opgeven, maar het is nog mogelijk deel te nemen.

De trainingsdagen vinden plaats in Rotterdam van 10.00 tot 17.00 uur. Benodigde uren voor zelfstudie ter voorbereiding van de dagen: in totaal 4 tot 5 uur. De kosten zijn €365,- *.  Accreditatie is toegekend door het Register Vaktherapie (16 punten). De aanvraag bij de NVKT-oag is nog in behandeling.

*inclusief koffie en thee, boek ‘Beeldende begeleiding in de laatste levensfase, als woorden tekort schieten’ van Karin Brandt en bijbehorende reader.

Aanmelden of vragen over de Masterclass?

Wilt u zich aanmelden voor de Masterclass ‘Beeldende begeleiding in de laatste levensfase’ of heeft u vragen hierover, vul dan onderstaand formulier in.