Praktijk voor beeldende begeleiding

Beeldende begeleiding in de hospicezorg

Oriëntatie dagen voor beeldend professionals

Oriëntatie op Beeldende begeleiding

Ben je een beeldend professional en heb je het verlangen beeldende begeleiding in een hospice te gaan verzorgen? Maar heb je geen ervaring in het uitoefenen van jouw vak in de palliatieve terminale zorg?

De essentie van beeldende begeleiding in de kostbare en kwetsbare tijd van de laatste levensfase is het verfijnd afstemmen op de stervende mens. Aftasten wat voor hem/haar fijn en waardevol is en hoe je daar – wellicht – vanuit het beeldende recht aan kunt doen.

Het aanreiken van Beeldende begeleiding verlangt een houding van bescheidenheid, rust en dienstbaarheid, zowel in de wijze waarop je het beeldende aspect hanteert als in de wijze waarop je het emotionele proces begeleidt.

Tijdens deze vijfdaagse oriënteer je je op dit specifieke vakgebied. Naast theorieoverdracht werken we met uitwisseling, reflecties, beeldende opdrachten en rollenspelen. We brengen een bezoek aan een hospice (bezoek onder voorbehoud i.v.m. Corona), je interviewt een beeldend begeleider en door middel van thuiswerkopdrachten breng je nog meer verdieping aan.

Het maken van een ombuiging

In een hospice verblijven mensen die ernstig en ongeneeslijk ziek zijn. Ze zijn in de laatste fase van hun leven en hun leven staat in het licht van het naderend sterven. Het beeldende aspect kan op eigen wijze van betekenis zijn in het afscheid van het leven en van dierbare naasten. Het geven van beeldende therapie is in een hospice niet meer aan de orde: werken in deze context vraagt van de beeldend professional een “ombuiging”.

Onderwerpen

  • Beeldende begeleiding in de laatste levensfase: Waar gaat het om? Wat kan het inhouden? Op welke wijze kan het van betekenis zijn?
  • Ombuigen: Wat vraagt Beeldende begeleiding van jou als beeldend professional? Grondhouding, professionele nabijheid, presentie.
  • Sterven: Hoe kijk jij daarnaar? Op welke wijze raakt het thema jou? Hoe kun je je tot het sterven verhouden?
  • Palliatieve terminale zorg: Wat houdt dit in en vanuit welke visie wordt deze zorg gegeven?
  • Hospices: Hoe zijn ze georganiseerd? Hoe wordt er gewerkt in een hospice?

Deze vijfdaagse voor kunstzinnig therapeuten, vak therapeuten beeldend, kunstzinnig coaches of professionals met een andere relevante beeldende opleiding wordt georganiseerd i.s.m. collega’s van het Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase.

Praktische informatie

De eerstkomende Oriëntatie vijfdaagse start 24 september 2021. De andere dagen zijn op 8 en 29 oktober, 19 november en 3 december.

De trainingsdagen vinden, als de situatie het toelaat, plaats in Inloophuis Debora in Delft van 10.00 tot 17.00 uur. We werken in een kleine groep, alles conform de regels van het RIVM. Als de situatie het niet toelaat live bij elkaar te komen, zullen we werken via Zoom.

Benodigde uren voor huiswerk ter voorbereiding: per dag gemiddeld 3 uur. De kosten zijn € 725,- *

Accreditatie toegekend door het Register Vaktherapie: 41 punten. Accreditatiepunten bij de NVKT-oag zijn na afloop aan te vragen.

*inclusief koffie en thee, boek ‘Beeldende begeleiding in de laatste levensfase, als woorden tekort schieten’ van Karin Brandt en bijbehorende reader.

Aanmelden of vragen over de Oriëntatie op Beeldende begeleiding?

Wil je je aanmelden voor de Oriëntatiedagen ‘Beeldende begeleiding in de laatste levensfase’ of heb je vragen, vul dan onderstaand formulier in.

  • Hidden