Praktijk voor beeldende begeleiding

Begeleiders in de palliatieve terminale zorg

Het Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase

Het Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase bestaat uit begeleiders die werkzaam zijn in de palliatieve terminale zorg of belangstelling hebben dit in de nabije toekomst te gaan doen.

De deelnemers aan het Netwerk zijn kunstzinnig therapeut, vaktherapeut beeldend, kunstzinnig coach, psycho-sociaal therapeut beeldend of hebben een andere relevante beeldende-begeleidende opleiding gevolgd. De Beeldend begeleiders van het Netwerk zijn vanuit hun praktijk oproepbaar voor regionale hospice(unit)s en indien gewenst ook in de thuissituatie of in verpleeghuizen.

Zoek op provincie
Kies regio

Bent u op zoek naar een Beeldend begeleider?

In de deelnemerslijst vindt u informatie over ieders achtergrond en ervaring. Wilt u meer weten, kijk dan op de website of Linked-in pagina van de desbetreffende begeleider. Iedere begeleider heeft haar eigen kwaliteiten. De ervaring van afgelopen jaren leert dat het belangrijk is dat een hospice en een begeleider bij elkaar passen. Het Netwerk adviseert u dan ook om in een persoonlijk gesprek af te tasten of een begeleider past bij wat u zoekt.

Wil je je aansluiten bij het Netwerk?

Stuur een bericht via mijn contactpagina. Je ontvangt dan de criteria voor deelname en een vragenformulier. Nadat je het ingevulde formulier samen met je CV hebt geretourneerd, ontmoeten wij je graag voor een gesprek met twee deelnemers van het Netwerk om te toetsen of je qua opleiding en werkwijze past bij ons Netwerk.

Het Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase is in 2016 opgericht vanuit het project “Beeldende begeleiding van palliatieve patiënten en hun naasten in het hospice”. Dit project werd in 2015 uitgevoerd vanuit Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg, met subsidie van KWF Kankerbestrijding.

Project KWF 2015

In 2015 was ik namens Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg projectleider van het eenjarige project ‘Beeldende begeleiding van palliatieve patiënten en hun naasten in het hospice’ dat kon worden gerealiseerd met subsidie van KWF Kankerbestrijding.

Het project richtte zich op het toevoegen van beeldende begeleiding als extra dimensie aan de hospicezorg. Acht hospices in de provincies Noord en Zuid Holland, Gelderland en Utrecht deden mee.

Doel van het project

Het doel van het project was: een ontwikkeling op gang brengen waarin Beeldende begeleiding binnen de hospicesetting een vanzelfsprekende mogelijkheid is voor patiënten en/of hun naasten en actief en afgestemd op iedere individuele patiënt wordt aangeboden.

Waarom dit project?

In 2015 was het in hospice(unit)s nog géén gemeengoed om patiënten Beeldende begeleiding aan te bieden. Emotionele ondersteuning gebeurde hoofdzakelijk door het voeren van gesprekken. Voor mensen die verbaal beperkt zijn door hun ziekte, minder talig zijn ingesteld en/of behoefte hebben om het afscheid van het leven en hun naasten concreet vorm te geven was dit een gemis.

Het resultaat van het project

De deelnemende hospices hebben in 2015 de toegevoegde waarde van beeldende begeleiding ervaren. Zeven van de acht zetten Beeldende begeleiding voort met eigen financiering. Om het project te borgen en Beeldende begeleiding na 2015 verder te verspreiden is de Handreiking “Kleur in de laatste levensfase” geschreven. Beeldende begeleiding is momenteel in 16 hospices ingebed in de zorg. Ook in andere organisaties waar palliatief terminale zorg wordt geboden krijgt deze vorm van ondersteuning steeds vaker een plek. In 2016 was ik medeoprichter van het Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase. Het Netwerk zet zich in om coördinatoren, managers en zorgverleners te informeren over de meerwaarde van Beeldende begeleiding in de zorg voor mensen in de palliatieve terminale fase.