Praktijk voor beeldende begeleiding

Scholing en coaching

Anders kijken, denken, doen en zijn

Het verzorgen van Beeldende begeleiding van mensen in de laatste fase van hun leven verlangt een specifieke manier van kijken, denken, doen en zijn. Het vraagt om zorgvuldig afstemmen en verfijnd hanteren van je vaardigheden en deskundigheid. Scholing of coaching geeft professionals hiertoe informatie, ontwikkeling en inspiratie.

“Beeldende begeleiding is een eigen vakgebied en vraagt om nog meer afstemming en fingerspitzengefühl dan mijn werk als vaktherapeut.” zei een deelnemer aan een scholing bij de eindevaluatie.

Individuele coaching rond een thema of vraag

Ben je recent gestart, of ga je in de nabije toekomst Beeldende begeleiding verzorgen voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten? En voel je dat werken in deze setting een vraag of thema bij je aanraakt? Iets dat erom vraagt onderzocht te worden?

Individuele coaching kan bestaan uit een eenmalig gesprek of uit een traject van meerdere keren. Het is coaching op maat: jouw vragen zijn de leidraad.

Je kunt kiezen of je naar mijn praktijkruimte in Heemstede komt of de coaching via Zoom wilt volgen.

Leergang 'Beeldende begeleiding in de laatste levensfase'

Ben je therapeut, coach, hulpverlener, hospiceverpleegkundige, geestelijk verzorger of (ritueel)begeleider? Voel je je aangesproken door Beeldende begeleiding in de laatste levensfase, maar heb je geen beeldende achtergrond?

De Leergang ‘Beeldende begeleiding in de laatste levensfase’ is een scholing voor professionals zonder beeldende opleiding die Beeldende begeleiding willen gaan verzorgen binnen de palliatieve terminale zorg, in een hospice(unit) of in de thuissituatie.

De palliatieve terminale zorg betreft werken in een specifieke context: je begeleidt mensen in de kostbare en kwetsbare tijd van de laatste levensfase. Dit vergt van alle betrokken zorg- en hulpverleners een andere manier van kijken, denken en doen. Dat geldt ook voor een Beeldend begeleider. Het aanreiken van Beeldende begeleiding vraagt om een houding van openheid, rust en dienstbaarheid, zowel in de wijze waarop je het beeldende aspect hanteert als in de wijze waarop je het emotionele proces begeleidt.

Een interview met Hendra Versteegde

Beeldend begeleider

Hendra verzorgde beeldende begeleiding in het Johannes Hospitium Vleuten. Hendra vertelt in deze video een aantal verhalen over de betekenis die beeldende begeleiding kan hebben voor gasten van het hospice en hun naasten.