Praktijk voor beeldende begeleiding

Scholing en coaching

Scholing en coaching van aspirant Beeldend begeleiders

Het verzorgen van Beeldende begeleiding binnen de context van de hospicezorg verlangt een specifieke manier van kijken, denken en doen. Beeldende begeleiding van mensen in de laatste levensfase vraagt om verfijnd afstemmen en verfijnd hanteren van je vaardigheden en deskundigheid als beeldend therapeut of beeldend coach. Scholing of coaching geeft hiertoe informatie, ontwikkeling en inspiratie.

“Beeldende begeleiding is een eigen vakgebied en vraagt om nog meer afstemming en fingerspitzengefühl dan mijn werk als vaktherapeut.” zei een deelnemer aan een scholing bij de eindevaluatie.

Scholing Beeldende begeleiding in de hospicezorg voor beeldend professionals

Ben je een beeldend professional en ben je sinds kort werkzaam in de hospicezorg/palliatieve terminale zorg? Heb je vragen hoe je je beeldende vak uit kunt oefenen in de begeleiding van mensen in de laatste fase van hun leven? Deze individuele scholing geeft je informatie en handreikingen over het werken in de specifieke setting van de palliatieve terminale zorg.

De scholing is bedoeld voor kunstzinnig therapeuten, vak therapeuten beeldend, kunstzinnig coaches of professionals met een andere relevante beeldende opleiding en wordt georganiseerd in samenwerking met collega’s van het Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase.

 

 

Een interview met Petra Alting von Geusau

Coördinator van Hospice & VPTZ Delft

Hospice Delft deed in 2015 mee aan het eenjarige project ‘Beeldende begeleiding van palliatieve patiënten en hun naasten in het hospice’ en is na afloop van het project op eigen kracht hiermee verder gegaan. Ik ben betrokken als begeleider.

Leergang 'Beeldende begeleiding in de laatste levensfase'

Ben je therapeut, coach, hulpverlener, hospiceverpleegkundige, geestelijk verzorger of (ritueel)begeleider? Voel je je aangesproken door Beeldende begeleiding in de laatste levensfase, maar heb je geen beeldende achtergrond?

De Leergang ‘Beeldende begeleiding in de laatste levensfase’ is een scholing voor professionals zonder beeldende opleiding die Beeldende begeleiding willen gaan verzorgen binnen de palliatieve terminale zorg, in een hospice(unit) of in de thuissituatie.

De palliatieve terminale zorg betreft werken in een specifieke context: je begeleidt mensen in de kostbare en kwetsbare tijd van de laatste levensfase. Dit vergt van zorg- en hulpverleners een andere manier van kijken, denken en doen. Dat geldt ook voor een Beeldend begeleider. Het aanreiken van Beeldende begeleiding vraagt om een houding van openheid, rust en dienstbaarheid, zowel in de wijze waarop je het beeldende aspect hanteert als in de wijze waarop je het emotionele proces begeleidt.

Een interview met Hendra Versteegde

Beeldend begeleider

Hendra verzorgde beeldende begeleiding in het Johannes Hospitium Vleuten. Hendra vertelt in deze video een aantal verhalen over de betekenis die beeldende begeleiding kan hebben voor gasten van het hospice en hun naasten.

Individuele coaching rond een thema of vraag

Ben je recent gestart, of ga je in de nabije toekomst Beeldende begeleiding verzorgen voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten? En voel je dat werken in deze setting een vraag of thema bij je aanraakt? Iets dat erom vraagt onderzocht te worden?

Individuele coaching kan bestaan uit een eenmalig gesprek of uit een traject van meerdere keren. Het is coaching op maat: jouw vragen zijn de leidraad.

Je kunt kiezen of je naar mijn praktijkruimte in Heemstede komt (binnen de regels m.b.t. Corona), of de coaching via Zoom wilt volgen. Als de situatie erom vraagt, is er geen keuzemogelijkheid en zullen we in ieder geval via Zoom werken.

“Tijdens de online bijeenkomsten hebben we gesproken over de verschillende onderdelen van beeldende begeleiding in de laatste levensfase. Ontzettend fijn dat het mogelijk was om dit online vorm te geven. Het bespreken van casussen, praktijkvoorbeelden, reflecties en ervaringen in het werken is een grote toevoeging op mijn werk als beeldend therapeut in de ouderenzorg. De bijeenkomsten waren prettig ingedeeld, met de juiste balans tussen theorie, het spreken over ervaringen en zelf ook kunstzinnig aan de slag gaan. Deze scholing heeft mij de mogelijkheid gegeven om mijn werk met ouderen te verdiepen, en op deze manier de kwaliteit te vergroten.” (Marina Schouw)

 

Ondersteuning bij implementatie van Beeldende begeleiding

Bent u leidinggevende, coördinator of manager? Overweegt u Beeldende begeleiding te implementeren in uw organisatie en heeft u behoefte aan meer informatie?

Presentatie op locatie

In een presentatie van een uur krijgt u een duidelijk beeld wat Beeldende begeleiding inhoudt en kan bijdragen in de zorg voor uw gasten/bewoners.

Adviesgesprek

Heeft u behoefte aan advies en ondersteuning bij het inbedden van Beeldende begeleiding in uw organisatie? Heeft u vragen als: Wat is belangrijk voor succesvolle verankering? Welke aandachtspunten zijn er en welke acties vraagt dat van een leidinggevende? Vanuit mijn ervaring als projectleider geef ik adviezen over implementatie van Beeldende begeleiding in uw hospice(unit).

Wees welkom om te reageren

Bent u geïnteresseerd in Beeldende begeleiding of heeft u andere vragen?