Praktijk voor beeldende begeleiding

Scholing en coaching

Anders kijken, denken, doen en zijn

Het verzorgen van Beeldende begeleiding van mensen in de laatste fase van hun leven verlangt een specifieke manier van kijken, denken, doen en zijn. Het vraagt om zorgvuldig afstemmen en verfijnd hanteren van je vaardigheden en deskundigheid. Scholing of coaching geeft professionals hiertoe informatie, ontwikkeling en inspiratie.

“Beeldende begeleiding is een eigen vakgebied en vraagt om nog meer afstemming en fingerspitzengefühl dan mijn werk als vaktherapeut.” zei een deelnemer aan een scholing bij de eindevaluatie.

Individueel leertraject Beeldende begeleiding voor beeldend professionals

Ben je een beeldend professional en ben je sinds kort werkzaam in de hospicezorg/palliatieve terminale zorg? Zoek je ondersteuning met betrekking tot het uitoefenen van jouw beeldende vak in de begeleiding van mensen in de laatste fase van hun leven? Tijdens dit individuele leertraject maken we steeds de beweging van jouw praktijk naar de theorie over Beeldende begeleiding en weer terug. We bespreken (jouw eigen) voorbeelden uit de praktijk en je krijgt informatie en handreikingen over het werken in de specifieke setting van de palliatieve terminale zorg.

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met een beeldende opleiding zoals: kunstzinnig therapeuten, vak therapeuten beeldend, kunstzinnig coaches  die recent aan het werk zijn gegaan in een hospice(unit).

“Tijdens de online bijeenkomsten hebben we gesproken over de verschillende onderdelen van beeldende begeleiding in de laatste levensfase. Ontzettend fijn dat het mogelijk was om dit online vorm te geven. Het bespreken van praktijkvoorbeelden, reflecties en ervaringen in het werken is een grote toevoeging op mijn werk als beeldend therapeut in de ouderenzorg. De bijeenkomsten waren prettig ingedeeld, met de juiste balans tussen theorie, het spreken over ervaringen en zelf ook kunstzinnig aan de slag gaan. Deze scholing heeft mij de mogelijkheid gegeven om mijn werk met ouderen te verdiepen, en op deze manier de kwaliteit te vergroten.” (Marina Schouw)

Een interview met Petra Alting von Geusau

Coördinator van Hospice & VPTZ Delft

Na afronding van het project ‘Beeldende begeleiding van palliatieve patiënten en hun naasten in het hospice’ heeft Hospice Delft de beeldende begeleiding voortgezet. Ten tijde van het gesprek was ik betrokken als begeleider, momenteel is dat Jacobiene van der Hoeven.

Leergang 'Beeldende begeleiding in de laatste levensfase'

Ben je therapeut, coach, hulpverlener, hospiceverpleegkundige, geestelijk verzorger of (ritueel)begeleider? Voel je je aangesproken door Beeldende begeleiding in de laatste levensfase, maar heb je geen beeldende achtergrond?

De Leergang ‘Beeldende begeleiding in de laatste levensfase’ is een scholing voor professionals zonder beeldende opleiding die Beeldende begeleiding willen gaan verzorgen binnen de palliatieve terminale zorg, in een hospice(unit) of in de thuissituatie.

De palliatieve terminale zorg betreft werken in een specifieke context: je begeleidt mensen in de kostbare en kwetsbare tijd van de laatste levensfase. Dit vergt van alle betrokken zorg- en hulpverleners een andere manier van kijken, denken en doen. Dat geldt ook voor een Beeldend begeleider. Het aanreiken van Beeldende begeleiding vraagt om een houding van openheid, rust en dienstbaarheid, zowel in de wijze waarop je het beeldende aspect hanteert als in de wijze waarop je het emotionele proces begeleidt.

Een interview met Hendra Versteegde

Beeldend begeleider

Hendra verzorgde beeldende begeleiding in het Johannes Hospitium Vleuten. Hendra vertelt in deze video een aantal verhalen over de betekenis die beeldende begeleiding kan hebben voor gasten van het hospice en hun naasten.

Individuele coaching rond een thema of vraag

Ben je recent gestart, of ga je in de nabije toekomst Beeldende begeleiding verzorgen voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten? En voel je dat werken in deze setting een vraag of thema bij je aanraakt? Iets dat erom vraagt onderzocht te worden?

Individuele coaching kan bestaan uit een eenmalig gesprek of uit een traject van meerdere keren. Het is coaching op maat: jouw vragen zijn de leidraad.

Je kunt kiezen of je naar mijn praktijkruimte in Heemstede komt of de coaching via Zoom wilt volgen.

Ondersteuning bij implementatie van Beeldende begeleiding

Bent u leidinggevende, coördinator of manager? Overweegt u Beeldende begeleiding te implementeren in uw organisatie en heeft u behoefte aan meer informatie?

Presentatie op locatie

In een presentatie van een uur krijgt u een duidelijk beeld wat Beeldende begeleiding inhoudt en kan bijdragen in de zorg voor uw gasten/bewoners.

Adviesgesprek

Heeft u behoefte aan advies en ondersteuning bij het inbedden van Beeldende begeleiding in uw organisatie? Heeft u vragen als: Wat is belangrijk voor daadwerkelijke verankering? Welke aandachtspunten zijn er en welke acties vraagt dat van een leidinggevende? Vanuit mijn ervaring als projectleider geef ik adviezen over implementatie van Beeldende begeleiding in uw hospice(unit). Voor het gesprek bent u welkom in mijn praktijk in Heemstede, of we spreken af via Zoom.

Wees welkom om te reageren

Bent u geïnteresseerd in Beeldende begeleiding of heeft u andere vragen?