Praktijk voor beeldende begeleiding

Wat is Beeldende begeleiding?

Emotionele ondersteuning van mensen in de laatste levensfase en hun naasten

Emotionele ondersteuning van mensen in de laatste levensfase en hun naasten gebeurt over het algemeen door het voeren van gesprekken. Dat is een gemis voor mensen die niet zo’n behoefte voelen aan een gesprek, minder talig zijn ingesteld of, als gevolg van hun ziekte, moeite hebben woorden te vinden.

Beeldende begeleiding reikt andere manieren aan om verbinding te ervaren met zichzelf en met dierbaren, zich te uiten en met emoties om te gaan. Als woorden tekort schieten kan Beeldende begeleiding op eigen wijze houvast bieden in de periode van afscheid nemen van geliefde naasten en van het leven.

Ik stem zorgvuldig af op wat mensen zelf waardevol en fijn vinden. Als ze dat willen, zoeken we samen naar een beeldende vorm die ze voor ogen staat. Vragen met betrekking tot medisch beleid wijs ik vanzelfsprekend altijd terug naar de zorgverleners.

In de video op deze pagina vindt u nadere toelichting.

Voor wie is beeldende begeleiding waardevol?

Ik stem zorgvuldig af op de wensen van de gasten/bewoners die ik ontmoet. Als mensen het fijn vinden kunnen hun naasten worden betrokken. Afhankelijk van de behoefte kan mijn begeleiding bestaan uit een eenmalig contact of een reeks van contacten over een langere periode.

Beeldende begeleiding in de laatste fase van het leven kan waardevol zijn als mensen verlangen:

 • iets uit het levensverhaal rond te maken
 • verbinding en nabijheid te ervaren zonder veel woorden
 • een liefdevol en bijzonder moment met dierbaren te kunnen beleven
 • dierbaren troost en liefde te tonen door middel van het schenken van een klein symbolisch en persoonlijk cadeau
 • zich te kunnen uiten
 • ruimte voor zichzelf te ervaren
 • zich te kunnen ontspannen

Karin Brandt over de betekenis van beeldende begeleiding

Wat Beeldende begeleiding brengen kan

Afscheid nemen

In de laatste levensfase richt alle zorg en aandacht van de omgeving zich dikwijls op de zieke mens. Het kan voor hen, juist in deze fase, van waarde zijn om iets terug te kunnen geven. Iets tastbaars te maken en te geven aan geliefde naasten geeft een gevoel van wederkerigheid. Een gevoel van betekenis te kunnen zijn, hoe ziek of zwak ze ook zijn. Veel gasten van het hospice maken afscheidscadeaus en ervaren dat als waardevol en ondersteunend.

 • Het maken en geven van een persoonlijk, klein geschenk is steunend in het proces van afscheid nemen, zowel voor mensen in de laatste fase van het leven als voor hun naasten.
 • Nog van betekenis kunnen zijn voor dierbaren draagt bij aan een gevoel van zingeving.
 • Het samen beeldend bezig zijn met geliefde naasten creëert mooie en intieme momenten waar allen van genieten.
 • Het krijgen van een persoonlijk gemaakt cadeau en/of herinneringen aan die beeldende momenten samen zijn ondersteunend voor nabestaanden in de periode van rouw.

Zich uiten

Niet alle mensen willen of kunnen zich verbaal uiten. Bijvoorbeeld omdat ze het niet gewend zijn, een introvert karakter hebben of moeite hebben met verwoorden als gevolg van hun ziekte. Met behulp van het beeldende materiaal kan vorm gegeven worden aan dat wat niet in woorden te vatten is. Zo kan beeldende begeleiding ondersteuning geven in het zich kunnen uiten.

Innerlijk tot rust komen

Bezig zijn met beeldend materiaal helpt om de aandacht anders te richten en afstand te kunnen nemen van overspoelende emoties, pijn of ongemak. Mensen kunnen zich verbinden met zichzelf en voelen zich voor even geen patiënt. Ze doen iets wat ze voldoening en plezier geeft. Ze creëren iets eigens in een periode waarin veel ze uit handen valt. Mensen geven aan dat beeldende begeleiding helpt om zich fysiek, mentaal en/of emotioneel te kunnen ontspannen. Om innerlijk tot rust te komen.

Een interview met nabestaanden

In deze film spreek ik twee dochters van een mevrouw die ik heb mogen begeleiden. Zij vertellen over de waarde van de Beeldende begeleiding voor hun moeder en voor hun zelf.

Voorbeelden van beeldende begeleiding

Beeldende begeleiding

De kennismaking vindt plaats op de plek waar iemand verblijft: thuis of in een hospice(unit). Als gasten van het hospice dat willen, maken we afspraken over de voortzetting: individueel of samen met naasten. Alles afgestemd op de wensen van de betrokkene(n). Ook de voortzetting van Beeldende begeleiding kan plaatsvinden op de plek waar iemand verblijft/woont.

Beeldende begeleiding samen met naasten kan op allerlei manier worden ingevuld. Een intiem samenzijn als gezin, samen met een (klein)kind of levenspartner of met een groepje vriend(inn)en. Mensen die te moe zijn, vinden het vaak fijn om te kijken, anderen doen graag mee.

Wees welkom om te reageren

Bent u geïnteresseerd in Beeldende begeleiding of heeft u andere vragen?