Praktijk voor beeldende begeleiding

Mijn boek

Beeldende begeleiding in de laatste levensfase

Boek 'Beeldende begeleiding in de laatste levensfase'

Mijn boek gaat over Beeldende begeleiding als onderdeel van de palliatieve terminale zorgverlening. Het is geworteld in de praktijk van de afgelopen jaren in vele hospices.

U vindt in het boek naast achtergrondinformatie over de werkwijze van Beeldende begeleiding, veel voorbeelden en uitspraken hoe mensen Beeldende begeleiding hebben ervaren. U leest in drie interviews met nabestaanden, hoe zij terugkijken op de Beeldende begeleiding samen met hun dierbare. Ik interviewde voor mijn boek ook leidinggevenden van hospices, managers, coördinatoren en een directeur, over wat het inbedden van Beeldende begeleiding toe heeft gevoegd in hun hospice en wat het bijdraagt aan goede zorg.

Een radertje in het geheel

In dit boek haal ik specifiek de bijdrage van Beeldende begeleiding in de laatste fase van het leven naar voren, maar de verhalen van de gasten en hun naasten staan natuurlijk in een bredere context.

De context van de kundige en warme zorg van het gehele team in samenwerking met de vrijwilligers. Met elkaar dragen we er zorg voor dat gasten zoveel als mogelijk kwaliteit van leven kunnen ervaren. Iedereen die zich inzet voor het hospice draagt hier op eigen wijze aan bij. En dan is er de nog bredere context van het leven en het levensverhaal van de gasten en hun naasten. In dit alles is Beeldende begeleiding een radertje dat op eigen wijze ruimte en verzachting kan geven in de laatste fase van het leven.

Marinus van den Berg

Marinus van den Berg (auteur van boeken over afscheid en rouw, spreker over zinvragen rondom levenseinde thema’s) schrijft in het voorwoord: “Het boek van Karin Brandt is een verademing in deze tijd waarin de markttaal, die spreekt over klanten en productiecijfers, de overheersende taal dreigt te worden. Sterven is mensenwerk.”