Praktijk voor beeldende begeleiding

Training en coaching

Training en coaching van aspirant Beeldend begeleiders

Beeldende begeleiding verzorgen binnen de context van de hospicezorg verlangt van beeldend professionals een andere manier van kijken, denken en doen. Beeldende begeleiding van mensen in de laatste levensfase vraagt om verfijnd afstemmen en verfijnd hanteren van je vaardigheden en deskundigheid als beeldend therapeut of beeldend coach.

Training of coaching geeft jou als beeldend professional hiertoe informatie, ontwikkeling en inspiratie. “Beeldende begeleiding is een eigen vakgebied en vraagt om nog meer afstemming en fingerspitzengefühl dan mijn werk als vaktherapeut.” zei een deelnemer aan een training bij de eindevaluatie.

Oriëntatie op Beeldende begeleiding in de hospicezorg voor beeldend professionals

Ben je een beeldend-begeleidend professional en ben je sinds kort werkzaam in de hospicezorg of belangstellend daar in de nabije toekomst te gaan werken? En heb je vragen hoe je je beeldende vak uit kunt oefenen in de palliatieve terminale zorg? De vijfdaagse oriëntatietraining geeft je informatie en handreikingen over het werken in deze specifieke setting.

Deze training voor kunstzinnig therapeuten, vak therapeuten beeldend, kunstzinnig coaches of professionals met een andere relevante begeleidende-beeldende opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met het Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase. De trainingsdagen vinden plaats in Rotterdam van 10.00 – 17.00 uur.

 

Een interview met Petra Alting von Geusau

Coördinator van Hospice & VPTZ Delft

Hospice Delft deed in 2015 mee aan het eenjarige project ‘Beeldende begeleiding van palliatieve patiënten en hun naasten in het hospice’ en is na afloop van het project op eigen kracht hiermee verder gegaan. Ik ben betrokken als begeleider.

Leergang 'Beeldende begeleiding in de laatste levensfase'

Ben je therapeut, coach, hulpverlener, geestelijk verzorger of (ritueel)begeleider? Voel je je aangesproken door Beeldende begeleiding in de laatste levensfase, maar heb je geen beeldende achtergrond?

De Leergang ‘Beeldende begeleiding in de laatste levensfase’ is een bijscholing voor professionals zonder beeldende opleiding die Beeldende begeleiding willen gaan verzorgen binnen de palliatieve terminale zorg, in een hospice(unit) of in de thuissituatie.

De palliatieve terminale zorg betreft werken in een specifieke context: je begeleidt mensen in de kostbare en kwetsbare tijd van de laatste levensfase. Dit vergt van zorg- en hulpverleners een andere manier van kijken, denken en doen. Dat geldt ook voor een Beeldend begeleider. Het aanreiken van Beeldende begeleiding vraagt om een houding van openheid, rust en dienstbaarheid, zowel in de wijze waarop je het beeldende aspect hanteert als in de wijze waarop je het emotionele proces begeleidt.

Een interview met Hendra Versteegde

Beeldend begeleider

Hendra verzorgde beeldende begeleiding in het Johannes Hospitium Vleuten. Hendra vertelt in deze video een aantal verhalen over de betekenis die beeldende begeleiding kan hebben voor gasten van het hospice en hun naasten.

Individuele coaching

Ben je recent gestart, of wil je in de nabije toekomst Beeldende begeleiding gaan verzorgen voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten? Dan vraag je je misschien af hoe je ingangen kunt vinden voor Beeldende begeleiding, hoe je onderdeel kunt worden van een organisatie, hoe je jezelf als professional kunt neerzetten, hoe je je zult verhouden tot afscheid en sterven.

Individuele coaching kan bestaan uit een eenmalig gesprek rond een vraag of thema of uit een traject van meerdere keren. Coaching is “op maat”: jouw leervragen zijn de leidraad.

 

Ondersteuning bij implementatie van Beeldende begeleiding

Bent u coördinator of manager? Overweegt u Beeldende begeleiding te implementeren in uw organisatie, maar heeft u behoefte aan meer informatie?

Presentatie op locatie

In een presentatie van een uur krijgt u een duidelijk beeld wat Beeldende begeleiding inhoudt en kan bijdragen in de zorg voor uw gasten/bewoners.

Adviesgesprek

Heeft u behoefte aan advies en ondersteuning bij het inbedden van Beeldende begeleiding in uw organisatie? Heeft u vragen als: Wat is belangrijk voor succesvolle verankering? Welke aandachtspunten zijn er en welke acties vraagt dat van een leidinggevende? Vanuit mijn ervaring als projectleider geef ik adviezen over implementatie van Beeldende begeleiding in uw hospice(unit).

Wees welkom om te reageren

Bent u geïnteresseerd in Beeldende begeleiding of heeft u andere vragen?